Saskia Meulenbelt

http://www.rvo.nl/emagazines

Toekomstige grondstoffen schaarste

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. In 2050 is dit gegroeid naar 70%. De groei en verdichting zorgen voor een grotere druk op de stad en haar voorzieningen zoals, infrastructuur, dataverkeer, voedsel, afvalverwerking etc. Tegelijkertijd zorgt de groei van de stedelijke wereldbevolking en haar consumptiegedrag voor grondstoffen schaarste. Toekomstige grondstoffen schaarste zal wereldwijd de transitie naar een circulaire economie in steden noodzakelijk maken en zorgen voor een geheel nieuwe wijze van stadsontwikkeling.

Gemeente Rotterdam, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), Architectuurcentrum Rotterdam (AIR), Rotterdam Partners en Regionale Food Council Rotterdam gaan op zoek naar nieuwe strategieën voor stadsontwikkeling, tonen inspirerende initiatieven en bouwen aan een netwerk van vernieuwers.

IABR–2014–Projectatelier Rotterdam: Urban Metabolism
Voor de  IABR–2014–URBAN BY NATURE– zijn  in het Projectatelier Rotterdam nieuwe strategieën en kansen voor innovatie en cross- overs tussen de  stromen (water, voedsel, energie, etc.) van de stad onderzocht en verbonden met ontwerpvoorstellen. Geen blauwdruk voor 2030, maar mogelijkheden en inspiratie voor nieuwe verdienmodellen en ruimtelijke ontwikkeling.

Netwerk van vernieuwers
Op woensdag 25 juni van 13.00 tot 18.00 presenteren we in de Kunsthal de belangrijkste resultaten van het IABR–2014–Projectatelier Rotterdam en gaan we met elkaar in gesprek over wat dit nieuwe perspectief betekent voor de Rotterdamse stadsontwikkeling. Vervolgens bieden we inspirerende initiatieven op het gebied van ‘voedsel’, ‘energie’ en ‘afvalwater’ een podium en bouwen in informele setting aan een netwerk van vernieuwers die sleutelen aan de stofstromen van de stad. Want een grensverleggende samenwerking met vele lokale partners is de kern van een succesvolle circulaire economie. Dan ontstaan innovaties, nieuwe werkrelaties, nieuwe verdienmodellen en onverwachte coalities die samen vormgeven aan een toekomstbestendig Rotterdam.